Beste leden,

Waarschijnlijk heeft u het al via de vakpers vernomen; a.s. donderdag 4 juni is er een speciaal plenair debat in de Twee Kamer in het kader van de Wft-examinering.

Tijdens dit debat zal er o.a. aandacht gevraagd worden voor de situatie van langdurig zieke collega's, die niet deel kunnen nemen aan de PE (Plus) examens.

Ook zal tijdens dit debat verlenging van de uiterste examendatum opnieuw aan de orde komen.

De Vereniging 'Geen PE Examens meer' roept in navolging van CFD u hiermee op om ons als beroepsgroep solidair te tonen door a.s. donderdag aanwezig te zijn bij het plenaire debat.

Uw aanwezigheid op 4 juni is daarom zeer gewenst. Zodat ook de politiek ziet dat een deskundig en kwalitatief goed vakbekwaamheidbouwwerk meer betekend dan alleen examens optuigen en er ook een menselijke maat is.

Locatie
Als u met de auto komt dan kunt u aan het eind van de Lange Houtstraat met de auto parkeren in Parkeergarage Plein. Als u de parkeergarage uitkomt ga dan links om het parlementsgebouw heen (Lange Poten in). Na ca. 100 meter rechts (nummer 4) is de ingang naar de Tweede Kamer.

Vergeet niet een geldige legitimatie mee te nemen. Het debat begint om 20:00 uur.

Ervan uitgaande u hiermede voldoende op de hoogte te hebben gebracht, tekenen wij,

Met vriendelijke groet
Vereniging Geen PE(Plus) examens meer

Voorzitter
Michiel Zoet


CONTACT INFORMATIE

Kerkbuurt 38, 1551 AE Westzaan
Phone: 075 - 640 33 25
Email: info@geenpeexamens.nl
Web: geenpeexamens.nl

SITELINKS
afmelden voor de nieuwsbrief