Waar staan we nu

Datum, 30 juni 2015

Beste leden,

Hierbij alweer de 5de Nieuwsbrief van onze Vereniging Geen PE(Plus) examens meer. Wij willen u graag op de hoogte brengen hoe we ervoor staan.

Inschrijving
inmiddels hebben wij onze administratie volledig bijgewerkt . Wij zullen morgen alle leden die zowel hun getekende inschrijfformulier als hun contributie hebben betaald een persoonlijke mail sturen en daarin bevestigen dat zij lid zijn van onze vereniging.
Diegene waarvan wij of het inschrijfformulier of de betaling nog niet hebben mogen ontvangen zullen wij de komende week verzoeken om het als nog te regelen.

Waar staan we nu
Ondanks dat wij heel graag bekend hadden willen maken met welk advocatenkantoor wij nu samenwerken is ons verzocht dit in dit stadium nog niet te doen. Wel kunnen wij u het volgende berichten:

Ter voorbereiding van een proefprocedure is juridisch advies ingewonnen over de vraag hoe de positie van de Vereniging in een proefprocedure zo sterk mogelijk te maken.

Naar aanleiding van dat advies heeft de Vereniging besloten tot een tussenstap in het proces. Deze tussenstap houdt in dat een of meerdere deskundigen zal worden gevraagd te onderzoeken in hoeverre er inderdaad een noodzaak bestaat om de vakbekwaamheidseisen aan te scherpen en zo ja, in hoeverre het nu voorgestelde eisenpakket daaraan dan tegemoet komt. In dat kader zullen de deskundigen ook onderzoeken in hoeverre de nieuwe vakbekwaamheidseisen zo mogelijk zelfs contraproductief werken en in hoeverre er met de nieuwe vakbekwaamheidseisen gevolgen ontstaan die onredelijk zijn in verhouding tot het doel dat de minister daarmee probeert te bereiken.

Een deskundigenonderzoek ontbreekt tot op heden in het politieke debat. Ervan uitgaande dat het deskundigenonderzoek bevestigt wat al langer in de sector wordt gedacht – namelijk dat de nieuwe vakbekwaamheidseisen hun doel voorbij schieten –, kan het rapport ook als basis voor het proefproces dienen.

Voor deze tussenstap is ook tijd, omdat de Tweede Kamer de minister van Financiën met een aangenomen motie heeft gedwongen de overgangstermijn verder uit te stellen tot 1 januari 2017, waarbinnen iedereen de benodigde examens moet hebben behaald.

Gezien bovenstaande hebben wij besloten om de inschrijfdatum wederom te verschuiven. We houden voorlopig 1 september 2015 aan. Dit kan omdat het werkelijk (proef)proces nog niet is begonnen. Dus komt u nog collega’s tegen die nog geen lid zijn van onze vereniging haal ze dan over om dat wel te gaan doen. Het is belangrijk genoeg ook om aan de Tweede Kamer te laten zien dat het ons menens is.

Ervan uitgaande u hiermede weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht, tekenen wij,

Vereniging Geen PE(Plus) examens meer
Voorzitter
Michiel Zoet

 

P.S. Kijk ook eens op onze site www.geenpeexamens.nl U treft daar alle eerdere nieuwsbrieven van ons aan en ook alle nieuws welke tot nu toe betrekking heeft gehad op  de nieuwe Wetgeving Vakbekwaamheideisen.


CONTACT INFORMATIE

Kerkbuurt 38, 1551 AE Westzaan
Phone: 075 - 640 33 25
Email: info@geenpeexamens.nl
Web: geenpeexamens.nl

SITELINKS
afmelden voor de nieuwsbrief