Wij vragen uw aandacht om het volgende

Datum, 4 september 2015

Beste leden,

Hiermee ontvangt u alweer de 6de Nieuwsbrief van de Vereniging Geen PE(Plus) examens meer. Wij informeren u graag over de actuele ontwikkelingen.

Status
Een gerenommeerd advieskantoor is verzocht om een deskundig onderzoeks-rapport op te stellen. Zo'n deskundigenrapport is van essentieel belang in het verdere verloop van onze zaak. De bijkomende kosten, bovenop de al gemaakte en doorlopende juridische kosten nopen ons om nogmaals een beroep op u te doen.

In onze eerste kostenbegroting rekende wij op minimaal 1500 leden, helaas stagneert het aantal momenteel rond de 750 leden.

Om een goed en gedegen deskundigenrapport te laten opstellen en daarnaast nog gebruik te kunnen blijven maken van de expertise van het advocatenkantoor, hebben wij dringend behoefte aan meer leden of vanuit de bestaande leden een extra vrijwillige bijdrage.

Ons verzoek
Aangezien de ledenaanwas stagneert en wij snel door willen met het proces, doen wij nogmaals een beroep op u voor een extra vrijwillige bijdrage van € 100,--. De vereniging heeft deze extra bijdrage nodig om verder te kunnen gaan met het deskundigenrapport. Het vervaardigen van een deskundigenrapport is een essentiële stap in het verdere proces. Zonder dit rapport kunnen we niet verder.

Dus hiermee nogmaals het verzoek om uw collega’s aan te sporen om vooral lid te worden van onze vereniging en tevens de extra gevraagde bijdrage aan ons over te maken. Dan kunnen wij als vereniging door met de strijd voor het behoud van uw wettig behaalde diploma's ook na 1-1-2017.

Hopende op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Vereniging Geen PE(Plus) examens meer
Michiel Zoet, voorzitter

P.S. Kijk ook eens op onze site www.geenpeexamens.nl U treft daar alle eerdere nieuwsbrieven van ons aan en ook alle nieuws welke tot nu toe betrekking heeft gehad op de nieuwe Wetgeving Vakbekwaamheideisen.


CONTACT INFORMATIE

Kerkbuurt 38, 1551 AE Westzaan
Phone: 075 - 640 33 25
Email: info@geenpeexamens.nl
Web: geenpeexamens.nl

SITELINKS
afmelden voor de nieuwsbrief